5.6.2021 - Dětský den ve Vlkošově

 

10.7.2021 - Sborové opékání, Luftova zahrada

 

27.7.2021 - Skupinka u Jany

 

28.7.2021 - Evangelizace28.7.2021 - Modlitební shromáždění

 

10.8.2021 - Skupinka v Borském parku

 

13-14.8.2021 - Sborový výlet maminek s dětmi

 

24.8.2021 - Sborové kafe v Kačabě

 

28.8.2021 - Chvály ve Vlkošově

 

3.10.2021 - Společné shromáždění v Plzni

 

9.10.2021 - Dětské odpoledne v Horní Bříze