Stáhnout

2021 03 21 Kazani 

Do českého jazyka tlumočí: Maria Juha

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Lukáš 22:44 - Český studijní překlad.        (4:00)
      Ocitnuv se ve vnitřním zápase, usilovněji se modlil; jeho pot začal být jako kapky krve, které kanuly na zem.]
 
Židům 10:39 - Český studijní překlad.      (9:00)
      My však nejsme ⌈ti, kdo ustupují⌉ k záhubě, nýbrž lidé víry k zachování duše.
 
Druhý list Timoteovi 4:7 - Český studijní překlad.      (14:00)
      Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval.
 
Jan 15:20 - Český studijní překlad       (14:30)
      Pamatujte na slovo, které jsem vám řekl: Otrok není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat; jestliže zachovali mé slovo, i vaše zachovají.