Kázání 2020:

2020-01-05 Sangyee Nam - Členové sboru ve Filipech

2020-01-12 Jaroslav Šídlo - Naslouchejme dětem, neboť jejich je Království nebeské

2020-01-19 Sangyee Nam - Pavlova metoda evangelizace

2020-01-26 Sangyee Nam - Jaká je pravá víra

2020-02-02 Martin Juha - Štěstí a spokojenost

2020-02-09 Sangyee Nam - Boží útěcha

2020-02-16 Jaroslav Šídlo - Jsi cílem Boží lásky!

2020-02-23 Tom & Susan Shanklin - Sbor, který se může dotknout celého světa (Společné shromáždění v Plzni)

2020-03-01 Zdeněk Neumann - Ježíš je Ten, kdo buduje svojí církev

2020-03-08 Sangyee Nam - Přijali jste Ducha svatého?

2020-03-15 Martin-Juha - Člověk není dokonalý

2020-03-22 Sangyee Nam - Hřích je daleko nebezpečnější než koronavirus (Bohoslužba přes Skype)

2020-03-29 Sangyee Nam - Najdi si svůj úkol a dokonči svůj běh (Bohoslužba přes Skype)

2020-04-05 Jaroslav Šídlo - Výroky o soli a světle (Bohoslužba přes Skype)

2020-04-12 Sangyee Nam - Jsem připraven (Bohoslužba přes Skype)

2020-04-19 Sangyee Nam - Devět hodin večer (Bohoslužba přes Skype)

2020-04-26 Sangyee Nam - Spravedlnost, zdrženlivost a nadcházející soud (Bohoslužba přes Skype)

2020-05-03 Martin Juha - Co upevníš první?

2020-05-10 Sangyee Nam - Odvolávám se k císaři

2020-05-17 Sangyee Nam - Duchovní autorita

2020-05-24 Zdenek Neumann - Ježíš je Mesiáš

2020-05-31 Sangyee Nam - Koho posloucháš

2020-06-07 Jaroslav Šídlo - Slovo, které přináší život

2020-06-14 Sangyee Nam - Jak můžeme mít klid během bouře

2020-06-21 Sangyee Nam - Boží milost

2020-06-28 Martin Juha - Co by udělal Ježíš

2020-07-05 Sangyee Nam - Boží království

2020-07-12 Petr Březina - Církev je shromáždění svatých

2020-07-19 Sangyee Nam - Boží království - 2. část

2020-07-26 Jaroslav Šídlo - Jedním srdcem

2020-08-02 Sangyee Nam - Evangelium Ježíše

2020-08-09 Martin Juha - Opatruj co ti bylo svěřeno

2020-08-16 Sangyee-Nam - Jak můžeme uniknout z Božího hněvu

2020-08-23 Sangyee Nam - Ty, člověče který soudíš druhého

2020-08-30 Jaroslav Šídlo - Potřebujeme Boží dotek

2020-09-06 Zdeněk Neumann - Hnutí nové smlouvy (Společné shromáždění v Holýšově)

2020-09-13 Sangyee Nam - Zákon a víra

2020-09-20 Sangyee Nam - Ti, kteří byli spaseni vírou

2020-09-27 Martin Juha - Je důležité znát Boha

2020-10-04 Sangyee Nam - Ovoce ospravedlněného člověka

2020-10-11 Jak Bůh prokázal svou lásku k nám

2020-10-18 Zdeněk Neumann - Ježíš a znamení Jonášovo (Bohoslužba přes Skype)

2020-10-25 Sangyee Nam - Potřebujeme konat pravou Bohoslužbu

2020-11-01 Sangyee Nam - Bohoslužba je setkání s Bohem (Bohoslužba před Skype)

2020-11-08 Martin Juha - Modlete se (Bohoslužba přes Skype)

2020-11-15 Sangyee Nam - Poznejme Boha a Ježíše a Jeho vůli (Bohoslužba přes Skype)

2020-11-22 Sangyee Nam - Poznejme Boha a Ježíše a Jeho vůli - druhá část (Bohoslužba přes Skype)

2020-11-29 Jaroslav Šídlo - Život na skále (Bohoslužba přes Skype)

2020-12-06 Sangyee Nam - Kdo je Ježíš (Bohoslužba přes Skype)

2020-12-13 Sangyee Nam - Poznání Boha skrze Ježíše (Bohoslužba přes Skype)

2020-12-20 Martin Juha - Světlo světa (Bohoslužba přes Skype)

2020-12-27 Sangyee Nam - Proroctví a jejich naplnění (Bohoslužba přes Skype)