Naše vize

V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“ Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského." (Matouš 18:1-3)

Děti, stejně tak jako dospělí, mají plné právo i schopnost přicházet k Ježíši a promlouvat s Ním. Děti se od starších učí konkrétním způsobům jak žít křesťanský život (modlitba, uctívání, chvála, oběť apod.), ale dospělí se od nejmladších učí, jak žít s Ježíšem v úžasu, lásce a radosti každý den. 

A to je naše vize - učit se od sebe navzájem, sdílet naše životy s Ježíšem, společně chválit, modlit se a mít se rádi.

Každý týden je pro děti připravený program, který děti nejen rozpohybuje, ale také naučí základy křesťanského života. Zpíváme písničky, hrajeme spolu na nástroje, vyprávíme si společně příběh z Bible, vytváříme umělecká díla a na závěr si také zatancujeme.

Tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se; ale učedníci jim to zakazovali. Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.“ (Matouš 19:13-14)