Ahoj!

Tato část stránek je určená pro děti a jejich rodiče. Pravidelně se sem přidávají příběhy z mininedělky, nápady na tvoření a chvály pro děti. Doufáme, že zde naleznete vše, co potřebujete k výuce Božího slova dětem a mládeži.

Pořádáme akce pro děti a rodiče v Plzni, v Horní Bříze a ve Vlkošově. Sledujte nás na Facebooku nebo na našich stránkách, abyste se dozvěděl, jaké akce plánujeme. Moc rádi Vás uvidíme!

Taky nezapomeňte kouknout do galerie na fotky již proběhlých akcí . Dětské dny, opékání, výlety…to vše tam najdete:)

Naše vize

 V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“ Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.“

Matouš 18:1-3

Děti, stejně tak jako dospělí, mají plné právo i schopnost přicházet k Ježíši a promlouvat s Ním. Děti se od starších učí konkrétním způsobům jak žít křesťanský život (modlitba, uctívání, chvála, oběť apod.), ale dospělí se od nejmladších učí, jak žít s Ježíšem v úžasu, lásce a radosti každý den. 

A to je naše vize – učit se od sebe navzájem, sdílet naše životy s Ježíšem, společně chválit, modlit se a mít se rádi.

Každý týden je pro děti připravený program, který děti nejen rozpohybuje, ale také naučí základy křesťanského života. Zpíváme písničky, hrajeme spolu na nástroje, vyprávíme si společně příběh z Bible, vytváříme umělecká díla a na závěr si také zatancujeme.

Tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se; ale učedníci jim to zakazovali.

Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.“

 Matouš 19:13-14