Svědectví Eva Tomšů.       (0:00)

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

První kniha Samuelova 19:9-10.       (4:30)
      Jenže zlý duch od Pána zase napadl Saula, když seděl ve svém domě. Měl kopí v ruce a David hrál na citaru. Saul chtěl Davida přibodnout kopím ke stěně. Ten však před Saulem uskočil, takže Saul zabodl kopí do stěny. David té noci utekl a unikl.
 
První kniha Samuelova 10:22.      (18:00)
     Tázali se Pána dále: „Přijde sem ještě ten muž?“ A Pán řekl: „Hle, skrývá se mezi zbrojí.“
 
Přísloví 16:18       (18:30)
      Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.
 
Přísloví 16:18 – Bible21.     (19:00)
      Pýcha předchází pád a namyšlenost zkázu.
 
První kniha Samuelova 19:9      (19:30)
      Jenže zlý duch od Pána zase napadl Saula, když seděl ve svém domě. Měl kopí v ruce a David hrál na citeru .
 
List Jakubův 3:2.     (22:30)
       Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo.
 
List Jakubův 3:8-9      (23:30)
      ale jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu. Jím chválíme Pána a Otce, jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě.
 
Efezským 4:29      (24:00)
      Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.
 
List Jakubův 4:6-7.     (28:00)
      Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: ‚Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.‘ Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.